Protipožární kabelové ucpávky

protipožární ucpávka skládající se z minerální vaty a protipožárního nátěru protipožární ucpávka skládající se z minerální vaty a protipožárního nátěru protipožární ucpávka skládající se z minerální vaty a protipožárního nátěru

Polylack K/F 120 - Kabely, kabelové svazky a lávky

Měkká protipožární ucpávka je navržena na protipožární utěsnění kabelů, kabelových svazků a kabelových lávek v prostupech požárně dělícími konstrukcemi staveb. Základním komponentem protipožární ucpávky je minerální vata, protipožární nátěr Polylack F a tmel Polylack K.

zobrazit více podrobností

Polylack K/F 120 - Kombinovaná protipožární ucpávka

Měkká požární ucpávka je navržena na protipožární utěsnění elektro rozvodů, plastových trubek, kovových trubek i v izolaci a mezera v prostupech požárně dělícími konstrukcemi staveb. Základním komponentem požární ucpávky je minerální vata, protipožární nátěr Polylack F a tmel Polylack K.

zobrazit více podrobností

Polylack K/F 60 - Kombinovaná protipožární ucpávka

Měkká protipožární ucpávka je navržena na protipožární utěsnění elektro rozvodů, plastových trubek, kovových trubek i v izolaci a mezera v prostupech požárně dělícími konstrukcemi staveb. Základním komponentem ucpávky je minerální vata, protipožární nátěr Polylack F a tmel Polylack K.

zobrazit více podrobností

Polylack KG - protipožární ucpávka

Ucpávka Polylack KG je určena pro protipožární utěsnění jednotlivých kabelů, kabelových svazků, kabelů v PVC průchodkách a plastových trubek do 50mm,kovového potrubí v izolaci v prostupech požárně dělícími konstrukcemi interiérů staveb.

zobrazit více podrobností

Dunafoam 1K

Protipožární ucpávka Dunafoam 1K určena pro protipožární utěsnění kabelů, kovových trubek do 40mm, stavebních spár a dotěsnění prostupů plastových trubek a kovových trubek v izolaci (vždy v kombinaci s páskou PS 25 nebo manžetou PS) v prostupech požárně dělícími konstrukcemi interiérů staveb.

zobrazit více podrobností

Manžety - Wrep - PS25 - elektro

K protipožárnímu utěsnění prostupů kabelů a kabelových svazků požárně dělícími konstrukcemi slouží protipožární laminátové pásky tloušťky 2,5mm šířky 60mm, kterými se obalí v prostupu kabely příslušnými vrstvami. Prostup stropu utěsňujeme zásadně zespodu stropu, u stěny z obou stran konstrukce.

zobrazit více podrobností