Polylack KG

Polylack KG

Složení systému

Protipožární tmel Polylack KG, Minerální vata jako ztracené bednění, voda

Použití

Ucpávka Polylack KG je určena pro protipožární utěsnění jednotlivých kabelů, kabelových svazků, kabelů v PVC průchodkách a plastových trubek do 50 mm, kovového potrubí v izolaci v prostupech požárně dělícími konstrukcemi interiérů staveb. Maximální relativní vlhkost v prostoru aplikace je 80 %. Základní komponent ucpávky tmel Polylack KG je velmi dobře zpracovatelný a přilnavý ke všem druhům staveních materiálů. Aplikujeme z bou stran požární konstrukce.

Požárně dělící konstrukce

Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce musí být:
Stěna = 125 mm
Strop = 150 mm

Tloušťka tmelu

Polylack KG - 2 x 25 mm

Klasifikace požární odolnosti ucpávky

E 120/ EI 120

Bezpečnost a ochrana zdraví

Dodržovat všechny související předpisy. Při práci nejíst, nepít a nekouřit, používat ochranné pomůcky. Po práci je nutno provést řádnou očistu. Všechny činnosti je třeba vykonávat tak, aby co nejméně poškozovaly životní prostředí

Dokumentace a certifikace

Technologický předpis TP 6-2012
Certifikát výrobku č.204/C5a/2011/080-016427
STO č.080-016425
PKO-07-099/AO 204
Katalogový list