Těsnění plastového potrubí

Manžety PS Polylack KG Manžety PS 25

Manžety Wrep PS 25

Protipožární utěsnění prostupu plastového potrubí zabudovatelné pásky - wrepy. Stejně jako u ošetření protipožární manžetou brání toto systémové řešení, šíření požáru způsobem tlakového přerušení potrubí a vyplnění vzniklého otvoru zpěněným grafitem jako zátkou. Rpozdík mezi oběma řešeními je pouze v použitém materiálu - samostatný protipožární laminít, a ve způsobu jeho aplikace.

zobrazit více podrobností

Polylack KG

Ucpávka Polylack KG je určena pro protipožární utěsnění jednotlivých kabelů, kabelových svazků, kabelů v PVC průchodkách a plastových trubek do 50mm,kovového potrubí v izolaci v prostupech požárně dělícími konstrukcemi interiérů staveb.

zobrazit více podrobností

Manžety PS

K utěsnění prostupů plastových trubek , kabelů a kabelových svazků požárně dělícími konstrukcemi slouží protipožární manžety v ocelovém pouzdře. Průměr manžety volíme vždy jako nejbližší větší k průměru ošetřovaného potrubí.

zobrazit více podrobností