Scroll to top
cs
fire-ice

Protipožární ochrana staveb

V každodenním životě se stále častěji setkáváme s materiály a konstrukcemi, které účinkem ohně ztrácejí svoji původní funkci a někdy dokonce podporují jeho rozšiřování. Ochrana proti ohni vždy hrála a sehrává mimořádně důležitou roli v historii lidstva.

Nejslabším článkem ve stavbě při vypuknutí požáru, jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. Jedná se hlavně o horizontální a vertikální prostupy rozvodů, jako například elektrických kabelových svazků a lávek, vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové nosné konstrukce budov. Je tedy nutno dbát na dobrou, především projektovou připravenost staveb a poté na správné navržení a provedení použitého protipožárního systému utěsnění proškolenou firmou.

Úkolem protipožárních ucpávek, kombinovaných protipožárních systémů a materiálů vyvíjených společností DUNAMENTI, je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru.

Realizaci ucpávek systémy Dunamenti a jejich kontrolu dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. můžou provádět pouze osoby nebo firmy, které absolvovali školení Dunamenti a jsou vlastníci „Osvědčení“.

home-page-3

Systémy