Scroll to top
cs

Ošetření stavebních spár Polylack K/F 120

Složení ucpávky

Tmel Polylack K, zpevňující nátěr Polylack F, minerální vata (140 kg/m3), 2 x 60mm, systém PS 25, manžety PS, Polylack KG

Použití

Měkká ucpávka je navržena na protipožární utěsnění elektro rozvodů, plastových trubek, kovových trubek i v izolaci a mezera v prostupech požárně dělícími konstrukcemi staveb.

Základním komponentem ucpávky je minerální vata o objemové hmotnosti min. 140 kg/m3, protipožární nátěr Polylack F a tmel Polylack K. Systém se kombinuje s dalšími produkty dle technologických předpisů, např. manžetou na plastové trubky PS, systémem PS 25 nebo tmelem Polylack KG.

Požárně dělící konstrukce

Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce musí být:
Stěna = 125 mm
Strop = 150 mm

Maximální velikost ucpávky

600 x 600mm
Při větším rozměru je nutno vyztužit ucpávku pomocí kovové pomocné konstrukce.

Tloušťka nátěrů a tmelů

Polylack F – 1 mm v celé ploše ucpávky
Přesahy nátěrů na kabelech (150 mm) 0,5 mm
Polylack K – výplně mezi deskami popřípadě 1 mm v celé ploše ucpávky
Polylack KG – 20 mm oboustraně

Klasifikace požární odolnosti ucpávky

E 120/ EI 120

Bezpečnost a ochrana zdraví

Dodržovat všechny související předpisy. Při práci nejíst, nepít a nekouřit, používat ochranné pomůcky. Po práci je nutno provést řádnou očistu. Všechny činnosti je třeba vykonávat tak, aby co nejméně poškozovaly životní prostředí

Dokumentace a certifikace

Technologický předpis TP 02/2008
Certifikát výrobku č.204/C5a/2010/080-016391
STO č.080-016389
PKPO č. PKO-08-180/AO 204
Katalogový list

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.