Scroll to top
cs

Protipožární manžety - Wrep - PS25

Složení ucpávky

manžeta PS 25, Minerální vata 40 kg/m3, Tmel Polylack K, Dunafoam 1K

Použití

K utěsnění prostupů kabelů a kabelových svazků požárně dělícími konstrukcemi slouží protipožární laminátové pásky tloušťky 2,5mm , šířky 60mm, kterými se obalí v protupu kabely příslušnými vrstvami. Prostup stropu utěsňujeme zásadně zespodu stropu, u stěny z obou stran konstrukce. Pásky mohou být použity jen jako vestavěná varianta do ucpávky nebo zděné příčky, či betonu. Ideální je překrytí a tím uzavření vrstev laminátu samolepící hliníkovou páskou. Pří menším množství kabelů, zbytek vnitřku manžety doplnit měkkou ucpávkou, dopěnit pěnou Dunafoam 1K, popřípadě dozdít či dobetonovat

Požárně dělící konstrukce

Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce musí být:
Stěna – 125 mm
Strop – 150 mm

Maximální průměr svazku

125 mm

Klasifikace požární odolnosti ucpávky

Stěna – strop: E 90 / EI 90
U kombinované ucpávky 60 mm
E60 /EI 60

Dokumentace a certifikace

Katalogový list

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.