Scroll to top
cs

Ošetření stavebních spár Polylack Elastic

polylack elastic

Složení ucpávky

Nátěr – stěrka Polylack Elastic, Minerální vata (75 kg/m3)

Použití

Měkká ucpávka Polylack Elastic je určena k ošetření spár a dilatačních spár, v prostupech požárně dělícími konstrukcemi interiérů staveb. Základní komponentou ucpávky, protipožární stěrka Polylack Elastic, je dobře zpracovatelný a přilnavý ke všem druhům instalačních materiálů a materiálům okolních konstrukcí. nátěr je svou konzistencí připraven ke zpracování bez dalších úprav.

Aplikace

Vysokotlaké stříkání, ručně válečkem, špachtlí apod.

Požárně dělící konstrukce

Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce musí být:
Stěna – 125 mm
Strop – 150 mm

Šířka spáry – použitelnost

20 – 150 mm

Tloušťka nátěru

Polylack Elastic – 1 mm jedno nebo oboustranně
Přesahy nátěrů na konstrukci 10 mm

Klasifikace požární odolnosti

E 120 / EI 120 – při jednostranné aplikaci stěrky
EI 120-V,T-M80-F-W15 to 150
E 180 / EI 180 – při oboustranné aplikaci stěrky
EI 180 -V, T-M80-F-W15 to 150

Dokumentace a certifikace

Technologický předpis TP 16-2012
Katalogový list
Certifikát výrobku č. 204/C5a/2010/080-015816
Protokol o klasifikaci požární odolnosti č.PKO-09-173/AO 204

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.