Scroll to top
cs

Těsnění kovového potrubí sytémem PS25

Složení ucpávky

manžeta PS 25, Tmel Polylack K, Dunafoam 1K

Použití

K utěsnění prostupů plastových a kovových trubek v izolaci( k-flex, minerální vata, miralon) požárně dělícími konstrukcemi slouží protipožární laminátové pásky tloušťky 2,5mm šířky 60mm, kterými se obalí v prostupu trubky příslušnými vrstvami. Prostup stropu utěsňujeme zásadně zespodu stropu, u stěny z obou stran konstrukce. Pásky mohou být použity jen jako vestavěná varianta do ucpávky nebo zděné příčky,či betonu.Ideální je překrytí a tím uzavření vrstev laminátu samolepící hliníkovou páskou. Prostor okolo pásky je možno dotmelit Polylackem K doplnit měkkou ucpávkou, dopěnit pěnou Dunafoam 1K popřípadě dozdít či dobetonovat.

Požárně dělící konstrukce

Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce musí být:
Stěna – 125 mm
Strop – 150 mm

Maximální průměr potrubí

DN250

Klasifikace požární odolnosti

Stěna – Strop E 120 / EI 120
U kombinované ucpávky 60 mm
E 60 / EI 60

Dokumentace a certifikace

Katalogový list
Technologický předpis TP 07-2012
PKO-09-172/AO 204
Certifikát výrobku č. 204/C5a/2010/080-015813
Stavební technické osvědčení č. 080-015811

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.