Scroll to top
cs

Ošetření stavebních spár Dunaseal

Složení systému protipožární ucpávky

spárovací díl 30 nebo 60 mm, minerální vata 50 kg/m3, pěna Dunafoam 1K

Použití

Hotový díl pro utěsnění stavebních dilatačních spár. Je složen ze dvou (u 30mm tloušťky) nebo tří (u 60mm tloušťky) pásků zpěnitelného laminátu Kerafix Flexpan 200. Pás má šířku 30mm, délku 1bm. Meziprostor je vyplněn pružnou nehořlavou hmotou na bázi miralonu. Je použitelný od šíře spáry 10 – 60 mm. Vkládá se mechanicky-ručně do spár mezi nosnými konstrukcemi (stěna-strop, strop-strop, stěna-stěna). Zbytek spáry je vyplněn minerální vatou nebo doplněn pěnou Dunafoam 1K. Umožňuje dilatační pohyb ošetřených stavebních prvků v rozsahu 50% od střední hodnoty použitelnosti.

Požárně dělící konstrukce

Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce musí být:
Stěna – 125 mm
Strop – 150 mm

Maximální šířky spáry

10 – 60 mm

Klasifikace požární odolnosti ucpávky

E 120 / EI 120

Dokumentace a certifikace

Technologický předpis TP 9-2012
Stavební technické osvědčení č. 080-016431
PKO-08-179/AO 204
Katalogový list
Certifikát výrobku č. 204/C5a/2011/080-016433

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.