Scroll to top
cs

Těsnění plastového potrubí sytémem PS

Složení systému

Manžeta PS v ocelovém pouzdře, Tmel Polylack K, Dunafoam 1K

Použití

K utěsnění prostupů plastových trubek , kabelů a kabelových svazků požárně dělícími konstrukcemi slouží protipožární manžety v ocelovém pouzdře. Průměr manžety volíme vždy jako nejbližší větší k průměru ošetřovaného potrubí. Prostup stropem utěsňujeme zásadně zespodu stropu, u stěny z obou stran konstrukce. Manžety mohou být použity jako vestavěná nebo nasazená varianta v ucpávce , zděné příčce, či betonu. Manžeta musí být ukotvena vždy jen kovovými prvky. (hmoždinky, samozávrtné šrouby, nastřelením-hřeb) Prostor okolo trubky nebo manžety je možno dotmelit Polylackem K, doplnit měkkou ucpávkou, doplnit pěnou Dunafoam 1K , popřípadě dozdít či dobetonovat.

Požárně dělící konstrukce

Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce musí být:
Stěna – 125 mm
Strop – 150 mm

Maximální průměr potrubí

DN 250

Klasifikace požární odolnosti

Trubky stěna – strop E 120 / EI 120
Elektro svazky E 90 / EI 90
U kombinované ucpávky 60 mm
E 60 / EI60

Dokumentace a certifikace

Katalogový list
PKO-09-171/AO 204
Certifikát výrobku č. 204/C5a/2010/080-015810
Technologický předpis TP 5-2012

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.