Scroll to top
cs

Těsnění kabelových svazků Polyack KG

Složení systému

Protipožární tmel Polylack KG, Minerální vata jako ztracené bednění, voda

Použití

Ucpávka Polylack KG je určena pro protipožární utěsnění jednotlivých kabelů, kabelových svazků, kabelů v PVC průchodkách a plastových trubek do 50 mm, kovového potrubí v izolaci v prostupech požárně dělícími konstrukcemi interiérů staveb. Maximální relativní vlhkost v prostoru aplikace je 80 %. Základní komponent ucpávky tmel Polylack KG je velmi dobře zpracovatelný a přilnavý ke všem druhům staveních materiálů. Aplikujeme z bou stran požární konstrukce.

Požárně dělící konstrukce

Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce musí být:
Stěna = 125 mm
Strop = 150 mm

Tloušťka tmelu

Polylack KG – 2 x 25 mm

Klasifikace požární odolnosti ucpávky

E 120/ EI 120

Bezpečnost a ochrana zdraví

Dodržovat všechny související předpisy. Při práci nejíst, nepít a nekouřit, používat ochranné pomůcky. Po práci je nutno provést řádnou očistu. Všechny činnosti je třeba vykonávat tak, aby co nejméně poškozovaly životní prostředí

Dokumentace a certifikace

Technologický předpis TP 6-2012
Certifikát výrobku č.204/C5a/2011/080-016427
STO č.080-016425
PKO-07-099/AO 204
Katalogový list

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.