Scroll to top
cs

Ošetření stavebních spár Polylack K/F 60

Složení ucpávky

Tmel Polylack K (KR), Zpevňující nátěr polylack F, minerální vata (140 kg/m3) 1 x Tl. 60mm, Systém PS 25, manžety PS

Použití

Měkká ucpávka je navržena na protipožární utěsnění elektro rozvodů, plastových trubek, kovových trubek i v izolaci a mezera v prostupech požárně dělícími konstrukcemi staveb.

Základním komponentem ucpávky je minerální vata o objemové hmotnosti min 140 kg/m3, protipožární nátěr Polylack F a tmel Polylack K. Systém se kombinuje s dalšími produkty dle technologických předpisů, např. manžetou na plastové trubky PS, systémem PS 25.

Požárně dělící konstrukce

Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce musí být:
Stěna = 125 mm
Strop = 150 mm

Maximální velikost ucpávky

600 x 600 mm
Při větším rozměru je nutno vyztužit ucpávku pomocí kovové pomocné konstrukce.

Tloušťka nátěrů a tmelů

Polylack F – 1 mm v celé ploše ucpávky
Přesahy nátěrů na kabelech (150 mm) 0,5 mm
Polylack K – výplně mezi deskami popřípadě 1 mm v celé ploše ucpávky
PS 25 – manžeta

Klasifikace požární odolnosti ucpávky

E 60/ EI 60

Bezpečnost a ochrana zdraví

Dodržovat všechny související předpisy. Při práci nejíst, nepít a nekouřit, používat ochranné pomůcky. Po práci je nutno provést řádnou očistu. Všechny činnosti je třeba vykonávat tak, aby co nejméně poškozovaly životní prostředí

Dokumentace a certifikace

Technologický předpis TP 11 2012
Certifikát výrobku č.204/C5a/2011/080-017102
PKPO č. PKO-08-133/AO 204
Katalogový list

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.