Scroll to top
cs

O nás

Dunamenti CZ s.r.o.se zaměřuje svou činnost v první řadě na dodávky materiálů svým klientům ze skladů v české republice. Ve spolupráci mateřskou firmou s Mercor Dunamenti ZrT se soustředíme na neustálý vývoj a zlepšování materiálů pro pasivní protipožární ochranu ve stavebnictví, především po stránce praktického využití na stavbách.

Klademe důraz na neustálý rozvoj, testování a certifikaci nových materiálů v akreditovaných laboratořích, a tím rozšiřování možnosti použití našich systémů.

onas

Náš tým zůstává oddán nejen kvalitě našich materiálů, ale i k poskytování výjimečného servisu a podpory našim zákazníkům. Věříme, že společně můžeme i nadále přispívat k bezpečnosti a kvalitě staveb v České republice.

Za uplynulé období bylo našimi zákazníky realizováno velké množství staveb, jejichž ukázku je možno vidět v galerii.

gal-1

V Čechách působí Dunamenti od roku 2006, v roce 2010 vzniklo Dunamenti CZ s.r.o.. Hlavním cílem je distribuce nabízených materiálů a školení zákazníků k jejich použití. Základem naší činnosti je ale pomoc našim klientům profesionálním poradenstvím, kontroly staveb , hledání vhodných řešení v sounáležitosti se stavebními firmami a investory. Dohlížíme na správné provedení v průběhu stavebních prací tak, aby byly provedeny v souladu s platnými právními předpisy, normami a našimi technologickými předpisy. Podstatné pro nás je udržování úzkého kontaktu s našimi klienty.

prurez-domu