Scroll to top
cs

Ošetření ocelových konstrukcí Polytherm

Použití

Protipožiární materiál Polytherm byl vyvinutý bez použití azbestu. Jeho základní složku tvoří vlákna z minerální vaty.Suchá směs je dodávána v 15kg pytlích. Nanášení se provádí pomocí zařízení Polytherm- Sprint, který je vyvinut speciálně pro tento účel, nebo obdobnými zařízeními na nanášení suchých směsí K suché směsi , která je stříkána s velkou intenzitou, se při výstupu z pistole přidává voda triskami, umístněnými na jejím hrdle. Takto zvlhčený materiál má vysokou přilnavost, materiál výborně kopíruje tvar konstrukce, je odolný proti vybracím a vzniku tepelných mostů. Tím vytváří účinou a trvalou ochranu i na povrchu i se ložitým tvarem

Charakteristika nástřikové směsi Polytherm

Suchá směs neobsahuje azbest, její hlavní složky jsou:
vlákna z minerální vaty vhodné délky
hydrauliské pojivo
zvlhčující přísada napomáhající tuhnutí cementu
přísada na snížení prašnosti při rozprašování

Hustota stříkaného povlaku za vlhka je 350-400 kg/m3. Tato hodnota po několikadenním schnutí při běžných podmínkách klesne na hodnotu 250-300 kg/m3. Tato hodnota zatěžuje minimálně ošetřenou konstrukci.

Klasifikace požární odolnosti nástřiku

V případě dodržení technologických předpisů a dimenzačních tabulek dosahovaná požární odolnost chráněných konstrukcí je
od R 15 do R 240

Potřebné vybavení

zařízení polytherm – sprintkterý je vyvinut speciálně pro tento účel, nebo obdobnými zařízeními na nanášení suchých směsí
zařízení pro měření tloušťky nástřiku

Dokumentace a certifikace

Dimenzační tabulka
Katalogový list
Certifikát výrobku č. 204/C5a/2011/080-016430
Stavební technické osvědčení č. 080-016428

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.