Scroll to top
cs

Polylack K/F 120 – Kabely, kabelové svazky a lávky

Složení ucpávky

Tmel Polylack K, Zpevňující nátěr polylack F, minerální vata (140 kg/m3) 2 x 60 mm

Použití

Měkká ucpávka je navržena na protipožární utěsnění kabelů, kabelových svazků a kabelových lávek v prostupech požárně dělícími konstrukcemi staveb.

základním komponentem ucpávky je minerální vata o objemové hmotnosti min 140 kg/m3, protipožární nátěr Polylack F a tmel Polylack K. Materiály polylack F a K jsou velmi elastické a velmi dobře přilnavé k jakémukoliv stavebnímu materiálu.

jsou ředitelné vodou (doporučeno max 2%).

Požárně dělící konstrukce

Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce musí být:
Stěna = 125 mm
Strop = 150 mm

Maximální velikost ucpávky

1000 x 1000 mm
Při větším rozměru je nutno vyztužit ucpávku pomocí kovové pomocné konstrukce.

Tloušťka nátěrů a tmelů

Polylack F – 1 mm v celé ploše ucpávky
Přesahy nátěrů na kabelech (150 mm) 0,5 mm
Polylack K – výplně mezi deskami popřípadě 1 mm v celé ploše ucpávky
Polylack KG – 20 mm oboustraně

Klasifikace požární odolnosti ucpávky

E 120/ EI 120

Bezpečnost a ochrana zdraví

Dodržovat všechny související předpisy. Při práci nejíst, nepít a nekouřit, používat ochranné pomůcky. Po práci je nutno provést řádnou očistu. Všechny činnosti je třeba vykonávat tak, aby co nejméně poškozovaly životní prostředí

Dokumentace a certifikace

Technologický předpis TP 1-2007
Certifikát výrobku č.204/C5a/2010/080-016391
STO č.080-016389
PKPO č. PKO-08-180/AO 204
Katalogový list

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.